۸۵۴۸
۹۱

-- کتاب خوانده‌ام

۳۱ محتوا

۳۹ دیدگاه

۱۰ فیلم

۹۲ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


مطلبی درج نشده است.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

فعاليت تفكر صفحه 159
رایانه(ویژگی های one note)
رایانه(آنتی ویروس)
برنامه ای برای گرفتن screen shot در اندروید
مدرسه ي شاد
 interactive physics
در كلاس رياضي چه مي گذرد (2)
معرفی برنامه هایی برای فیلم یا عکس از صحفه مانیتور (screen shot)
تفكر و سبك زندگي هشتم
snag it
Edraw max
Edraw max

...