Nikoo

دانش آموز مدرسه میزان


آخرین ارسال‌های من

۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش

کتاب‌های مطالعه شده

28
Harry pater
witcher
حماسه یاسین
خاک های نرم کوشک
سلام بر ابراهیم 1
سلام بر ابراهیم 2
مطلقا تقریبا
چغک
جام جهانی در جوادیه
قصه های من و بابام
قصه های مجید
توی دروازه
خیال باف
تام سایر
دور دنیا در هشتاد روز
جزیره گنج
شاهرگی برای حرم
تن تن(کل کتاب های تن تن 24 جلدی}
تن تن و سندباد
توپ و تانک
گردان قاطرچی ها
خط عاشقی ۱
داستان و راستان 1
داستان و راستان 2
نگهبان غار
منتهی الامال ۱ و ۲ و ۳
شازده کوچولو
شاهزاده و گدا
گیتار
موسیقی
gaming
computer
بسکتبال

پسران

دختران