۷۴۴۲
۱۰۱

۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۲۴ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱۵۲ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۷۷ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

کتاب‌ها

بهلول دیوانه
بهلول عاقل

دانش و فناوری

ادیت فیلم و عکس
برنامه نویسی
فوتوشاپ

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال دستی
والیبال

هنر

اشپزی(حرفه)
اوریگامی
تر دستی
خطاطی(حرفه)
نقاشی رنگ روغن (حرفه)