۴۵۸۶
۶۸

-- کتاب خوانده‌ام

۱۹ محتوا

۴۳ دیدگاه

۸ فیلم

۱۰۷ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


Soroosh & Telgram: @sina_r_hm_619

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

نسبت الهی🌿
درخت كالباس!!!
انالله واناالیه راجعون
باد کردن بطری آب
بزرگترین نان پیتزا !
پر سابقه ترین بستنی فروش
بزرگترین سیب جهان
استوکیومتری
بازی رایانه ای
اینجاکربلا...2
اینجا کربلا...
نسبت طلایی

...