۱۱۹۹۳
۲۳۵۷

۱۱ کتاب خوانده‌ام

۳۵ محتوا

۱۰۴ دیدگاه

۲۵ فیلم

۱۹ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


دنیا دو روزه یه روز به ضرر تو و یه روزم به زیان تو . شوخی نمی کنم

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴ (-- مشترک)

راز تعادل
ستاره های راهنما
منظومه شمسی
سردار سلیمانی
مداحی حاج مهدی رسولی 2
معما های حل نشده
وسعت جهان
سه دقیقه در قیامت
مرگ
موجودات
ضد اسلامی
درس خواندن

...