۶۳۴۸۸
۱۳۳۷

۰ کتاب خوانده‌ام

۶۵ محتوا

۷۶۶ دیدگاه

۰ فیلم

۲۷۰ عکس

۲۲ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴۲ (-- مشترک)

...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

سنگ
سید حسن نصرالله:حاج قاسم سلیمانی، شهیدقدس است
سردترین چیز جهان
قالب شعری پنج شاعر ایرانی
پنج شاعر برتر ایرانی
 بهار در شعر شاعران
مراسم تجلیل از معلّمین
برترین غزل سراهای ایرانی
گروه اسمی
زیباترین حیوانات دنیا و خصوصیات منحصربه‌فرد آن‌ها
درباره دبیرستان میزان (دوره اول)
شن ها مامور خدا بودند

...