۱۴۲۲۹
۲۵

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۹۴ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۴۵ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۹۷ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۹۷ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۶ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

جشن شکوفایی غنچه های میزان
حسین خندید...
یکپارچگی حسی در کودکان
همه جای ایران سرای من است...
ساخت اوریگامی کوهستان
کرونا را شکست خواهیم داد. (حوزه عاطفی)
با ایده ات چه کار می کنی؟
#ما_همه_می آییم
معجزه ای به نام داستان
تقویت حافظه تصویری
خلاقیت
یک داستان محشر

...