۳۷۹۷۴
۲۹۶

۷ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۳۶ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۸۹۸ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۷ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۸۴ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۳ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲۱ دوست

...

کتاب‌ها

دور دنیا در هشتاد روز
شاهزاده و گدا
قلعه حیوانات
وقتی به من میرسی
پسر خاله وودرو
مرغ مقلد
بینوایان

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال
کاراته
هندبال
والیبال

هنر

تئاتر