۷۵۵۷۴
۸۹۲

۱۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۲۹ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲k دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۳۷ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳۸ دوست

...

کتاب‌ها

دوتا خفم
الیور توییست
گرگ میش
ابراهیم هادی شهید
قصه مامثل شد
قصه های خوب برای بچها خوب
نیمار پسر جادوگر
ادن هازارد پسر کهکشانی
قصه مامثل شد ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
محمد صلاح
درخت دروغ
مامور زد ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
نیمار
اذان
کارا گاه سیتو

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

ورزشکار نیستم!

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!