۴۷۵۲۴
۸۳۳

۱۵ کتاب خوانده‌ام

۱۲۰ محتوا

۸۶۰ دیدگاه

۱۷ فیلم

۵۳ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲۱ (-- مشترک)

...

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

مداحی شهادت حضرت فاطمه الزهرا
فقط برای خدا
یا زهرا(سلام الله علیه)
کلیپ آرامش قبل از طوفان
اخرین فرار شاه !!!
فیلمی از سردار سلیمانی در خط مقدم
چگونه خوب و مفهومی درس بخوانیم؟
حقوق مالی
سردار من
چگونه یک نماز خوب بخوانیم.
مهندسی ژنتیک (genetic engineering)
سردار دلها

...