۹۹۲۶
۱۱۰

۰ کتاب خوانده‌ام

۴۹ محتوا

۲ دیدگاه

۵۳ فیلم

۲۳۴ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

کاردستی کفش دوزک با سه دایره
هنرِ سُفالگری برای پیش دبستان (2)
پلاسکو و آتش نشانان قهرمان
قرینه سازی ، افزایش خلاقیت و دقت و تمرکز

...