دادگسترنیا

همکار محترم آقای دادگسترنیا ( کمک مسئول حکومت - دبیرستان۱ میزان (پسرانه) - مدرسه میزان )

مطلبی درج نشده است.


آخرین ارسال‌های من

پارسال
پارسال
پارسال
پارسال

کتاب‌های مطالعه شده

3
داستان راستان ۱
داستان راستان2
دیوان بابا طاهر عریان
معرق
تذهیب
Microsoft Excel
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
هندبال
والیبال
پینگ پونگ
شنا
۱ ماه پیش

سلام علیکم هنوز هم نمایش داده نمی شود آقای تواناییان ؟

۱ ماه پیش

سلام علیکم زمانی که ظرفیت خالی بشود ، امکان ثبت نام در آن پایه را باز می کنیم.

۱ ماه پیش

سلام علیکم زمانی که ظرفیت خالی بشود ، امکان ثبت نام در سایت رو برای آن پایه باز می کنیم.

۱ ماه پیش

سلام علیکم در پایه های مختلف می توانید از طریق سایت اقدام کنید.

۱ ماه پیش اطلاعیه جذب همکار آقا

سلام علیکم این اطلاعیه مخصوص مقطع دبستان 1 پسرانه است. اگر در مقطع دیگری درخواست کار دارید (به تعداد خیلی محدود) باید با شماره تلفن مقاطع تماس بگیرید. دبستان 2 : 66522400 دبیرستان 1 : 66522500 دبیرستان 2 : 66522700 دبستان 1 و 2 دخترانه : 66087011

۸ ماه پیش مسابقه هند بال منطقه

به امید مقام اول در مسابقات بعدی.

۸ ماه پیش مسابقه هند بال منطقه

به امید مقام اول در مسابقات بعدی.

۸ ماه پیش مسابقه هند بال منطقه

سلام خیلی هم عالی

۸ ماه پیش مسابقه هند بال منطقه

سلام خیلی هم عالی

۸ ماه پیش مسابقه هند بال منطقه

سلام خیلی هم عالی

پسران

دختران