۲۱۶۹۴
۱۸۵

۵۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۵۷ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۲۶ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۵ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۷۱ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۵ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۶ (-- مشترک)

کتاب‌ها

ببراس (گام دوم)
الیاس و بت بزرگ
قهرمان کوچک
مسیح پسر مریم
ملکه و پادشاه حریص
شیطان در بهشت
آدم ها و کلاغ ها
شیطان و عبد صابر
مرد سرخ صورت
ابراهیم و اسماعیل
در کام نهنگ
ماجرای مسجد ضرار

دانش و فناوری

کار با آفیس
کامپیوتر
لپ تاپ
تبلت
موبایل

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال
بسکتبال
پینگ پنگ
والیبال

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!