۶۷۹۰۶
۶۴۳۲

۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۷۷ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱k دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۵۴ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳۴ دوست

...

کتاب‌ها

مجموعه دلتورا
اسرار بشقاب ها پرنده
هفت چیز مهم
مجموعه بیگ نیت
پسری با قلب گوسفند

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

بیلیارد

هنر

نویسندگی