فضلعلی

دانش آموز مدرسه میزان (ششم)


آخرین ارسال‌های من

پارسال
پیارسال
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش

کتاب‌های مطالعه شده

7
خرس تنبل
قصه ما مثل شد
هفتاد قصه از زندگی چهارده معصوم
قصه های شیرین شب
قصه های کهن
قصه های خوب برای بچه ها خوب
قصه های شاهنا مه
موزیک و موسیقی و مداحی و کاردستی
طراحی و ساخت خودرو
فوتبال و والیبال و پینگ پونگ
والیبال و فوتبال وشنا وهندبال
شنا
پیارسال چندتا معما

عالی

پیارسال مستند شکوه تخت جمشید

فوق العاده مخصوصن تالار سر ستون

پیارسال جوشاندن آب با نیروی برق

عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بودددددددد

۳ سال پیش انواع آش

عالی

۳ سال پیش اعضای بدن

عالی

۳ سال پیش اعضای بدن

خوب ولی عالی نه

۳ سال پیش حیوانات در حال انقراض

عالی

۳ سال پیش ویندوز 13

فیلمش رو تو گوگل برداشتم

۳ سال پیش ویندوز 12

نه فیلمش را از داخل گوگل برداشتم

پسران

دختران