فضلعلی

دانش آموز مدرسه میزان (پنجم)

شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.


آخرین ارسال‌های من

پارسال
پارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال

کتاب‌های مطالعه شده

7
خرس تنبل
قصه ما مثل شد
هفتاد قصه از زندگی چهارده معصوم
قصه های شیرین شب
قصه های کهن
قصه های خوب برای بچه ها خوب
قصه های شاهنا مه
موزیک و موسیقی و مداحی و کاردستی
طراحی و ساخت خودرو
فوتبال و والیبال و پینگ پونگ
والیبال و فوتبال وشنا وهندبال
شنا
پارسال چندتا معما

عالی

پارسال مستند شکوه تخت جمشید

فوق العاده مخصوصن تالار سر ستون

پیارسال جوشاندن آب با نیروی برق

عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بودددددددد

پیارسال انواع آش

عالی

پیارسال اعضای بدن

عالی

پیارسال اعضای بدن

خوب ولی عالی نه

پیارسال حیوانات در حال انقراض

عالی

پیارسال ویندوز 13

فیلمش رو تو گوگل برداشتم

پیارسال ویندوز 12

نه فیلمش را از داخل گوگل برداشتم

پسران

دختران