۴۶۷۴۲
۱۹۳

۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۲۸ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۶۷۸ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۶۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۶ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۰۳ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲۱ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

استارت اپ 100 دلاری/اصالت وجود

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال/والیبال و بدمینتون

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!