۱۸۰۳۹
۱۹۷

۱ کتاب خوانده‌ام

۳۱ محتوا

۳۷۷ دیدگاه

۴ فیلم

۱۱۶ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۸ (-- مشترک)

...

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

انسان 250 ساله کیست؟
معرفی 10 کتاب تفریظ شده توسط رهبری
دستاوردهای انقلاب اسلامی
حقایقی درباره بدن انسان
مینی سریال چرنوبیل
Publisher
گزارش اول سرمایه گذاری ( سواد مالی)
جانشین فتوشاپ
خوراكي هاي مجازي
کارت ویزیت
تفکر و سبک زندگی
روش تحقیق

...